Do 20 km

Městské muzeum v Železném Brodě

Městské muzeum má dvě stálé expozice: Sklářskou expozici v budově spořitelny na náměstí 3. května, orientovanou na vývoj železnobrodského sklářství a Národopisnou expozici umístěnou v největší železnobrodské roubené stavbě z roku 1807 zvané Běliště. Každá z devíti světnic je zaměřena na určitou oblast historie Železného Brodu a nejbližšího okolí.

Sklárna Harrachov

Náštěvníci sklárny mohou obdivovat skláře přímo při práci. Sklárny nabízejí možnosti exkurze do provozů. Umění sklářů lze ale rovněž pozorovat ze sousedního minipivovaru s restaurací, se kterými je sklárna spojena prosklenou stěnou. Součástí sklárny je i muzeum a prodejna skla.

Hornické muzeum Harrachov

V Hornickém muzeu jsou kromě jiného ukázky minerálů fluoritových ložisek, nástroje a pomůcky používané při těžbě. Prohlídková štola je dlouhá zhruba 1000 m, průměrná roční tep­lota je 10–12°C. Návštěvníci jsou vybaveni ochrannou přilbou a pláštěm a kromě kompletního těžního stroje zde uvidí důlní vozy, akumulátorovou lokomotivu, důlní nakladač aj. Prohlídka s výkladem průvodce trvá asi jednu hodinu.

Výletní areál Pěnčín

Mnoho zážitků čeká návštěvníky rovněž ve výletním areálu v Pěnčíně. Kromě prohlídky sklářských provozů, kde návštěvníci mohou shlédnout celý proces výroby skleněných perlí: mačkárnu, šitlovnu, rumplovnu, brusírnu a leštírnu, nabízí areál i další zajímavosti. Kozí farmu s výběhy koz, ovcí, skotu a králíků, sýrárnu a prodejnu sýrů, zemědělské muzeum, nebo třeba vyhlídkový vláček.

Přehrada Souše na Černé Desné

Hráz přehrady Souš je sypaná, zemní, přímá. Jako stabilizační materiál byli použity hlinité písky s drobným šterkem z místních zdrojů.Upravená voda je pak odváděna ocelovým potrubím do Tanvaldu.